Tu nakupujete priamo od výrobcu. Doprava zdarma pri objednávke od 59,50 €.

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť správcu osobných údajov (GDPR)

1. Spoločnosť VIRDE SLOVAKIA s.r.o. , sídlo Štefánikova 4882, 058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36603881, IČDPH: SK2022138888, kontakt: virde@virde.sk ako správcu osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov.

2. Spoločnosť VIRDE SLOVAKIA s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo tiež GDPR)..

3. S Vašimi osobnými údajmi pracujú títo zamestnanci alebo oddelenie:

 • Pavla Víchová - účtovníčka

4. Účel spracovania osobných údajov - zákonný dôvod vychádzajúci z týchto možností:

 • právna povinnosť, ktorá sa na správcu vzťahuje (napr. účtovné údaje a ich archivácia),
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť (napr. nákup tovaru na e-shope),
 • oprávnený záujem správcu
 • Váš súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napr. pre marketingové akcie).

5. Kategórie a zdroje spracúvaných osobných údajov - v rámci minimalizácie zberu dát zbierame len osobné údaje, ktoré sú pre plnenie účelu nevyhnutne nutné. Pre účel plnenia zmluvy medzi Vami a správcom (najčastejší prípad) pracujeme s týmito dátami:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefón
 • dodacia

Osobné údaje získavame najčastejšie v rámci registrácie na našom e-shope www.virde.sk.

6. S Vašimi osobnými údajmi pracujú tieto tretie strany:

 • OVX.cz 2003 s.r.o. - správca webových stránok a e-shopu
 • Ing. Josef Kimpl – IT špecialista

7. Vaše osobné údaje sú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, ktorý je individuálny pre jednotlivé účely spracovania. Po uplynutí tejto vopred definovanej doby sú osobné údaje zlikvidované alebo sú ďalej uchovávané po dobu stanovenú platnými zákonmi.

8. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť,
 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od správcu vymazanie týchto osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, ktoré ste oprávnený / á uplatniť prostredníctvom hore uvedeného e-mailu.

9. Spoločnosť VIRDE SLOVAKIA s.r.o. nemá povinnosť vymenovať tzv. poverenca pre ochranu osobných údajov. Vymenovala však pracovníka, ktorý je pre subjekty osobných údajov v rámci nariadenia GDPR kontaktnou osobou:

 • Meno a priezvisko: Pavla Víchová
 • Pracovná pozícia: účtovníčka
 • E-mail: virde@virde.cz
 • Telefón: 00420 / 605 034 476

 

Informácie o cookies

Tento web používa tzv. cookies, tags a ďalšie obdobné technológie. Tieto technológie umožňujú poskytnúť zákazníkom informácie prispôsobené ich potrebám a ich efektívnu administráciu.

Cookies zhromažďujú informácie o vašich zvyklostiach pri vyhľadávaní, pomáhajú vytvoriť profil klienta / návštevníka webovej stránky, a podľa toho cielia reklamné oznámenie relevantné k vašim záujmom a vašej osobe. Tieto cookies sú využívané s cieľom lepšieho zacielenia reklamy na používateľa. Tiež sa využívajú pre obmedzenie počtu reklamných oznámení voči jednému používateľovi a zefektívňujú reklamné kampane.

Cookies sú informácie uchovávané v jednoduchých textových súboroch, umiestnených na počítač z webovej siete. Tieto cookies sa môžu čítať webovými stránkami počas neskorších návštev. Informácie uložené v cookies môžu mať vzťah k správaniu zákazníka pri prechádzaní webovej stránky, alebo obsahovať jedinečné identifikačné číslo, takže si ho webová stránka bude môcť "pamätať" pri jeho ďalšej návšteve. Všeobecne povedané, cookies neobsahujú osobné informácie, prostredníctvom ktorých môže byť zákazník identifikovaný, pokiaľ takéto informácie webovej stránke neposkytol.

Existujú dva druhy cookies, ktoré používajú webové stránky. Trvalé cookies sú uložené na pevnom disku po dlhšiu dobu. Relačné cookies sú uložené vo vyrovnávacej pamäti počas návštevy webovej stránky a sú automaticky zmazané z počítača v okamihu, keď sa zákazník odpojí od internetu.

Účelom trvalých cookies je mimo iného uľahčenie ďalšieho vyplnenia predtým poskytnutých údajov návštevníkovi webovej stránky, a zhromažďovanie informácií o zvyklostiach pri vyhľadávaní na webovej stránke (čím môže byť modifikovaná okrem iného aj reklama dostupná vo webovom prehliadači cielená priamo na záujmy osoby, ktorá pri predošlej návšteve webovej stránky zadala určité údaje, či už údaje osobné alebo iné), zadané napr. vo formulári pre vyhľadávanie služieb alebo produktov Virde.cz.

Pri práci s cookies môžeme využívať tieto druhy cookies:

 • Aplikačné cookies - nutné pre správny beh aplikácie a prípadného procesu pri nákupe v našom eshope
 • Cookies s preferenciou užívateľských údajov - tu sú zapamätané skôr zadané údaje napr. o údajoch k prihláseniu, preferenciách atď.
 • Meracie cookies - najmä pre monitoring návštevnosti a výkonu webových stránok (Google Analytics)
 • Cookies určené na personalizáciu reklamy

Nastavenie prehliadača a nastavenia cookies

V prípade, že návštevník webové stránky nesúhlasí s využitím služby poskytovanej tzv. cookies, môže postupovať podľa pokynov uvedených v záložke pomocníka svojho internetového prehliadača a deaktivovať tak ukladanie všetkých súborov cookies vo svojom počítači.
Okrem trvalej deaktivácie ukladania cookies je možné tieto súbory manuálne zmazať z počítača (zvyčajne pomocou klávesovej skratky: Ctrl + Shift + Delete) po každej návšteve webovej stránky.

S ohľadom na výhody, ktoré umožňujú tieto cookies však odporúčame ich využívanie.