Tu nakupujete priamo od výrobcu. Doprava zdarma pri objednávke od 59,50 €.

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Úvodné ustanovenia: Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmou VIRDE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36603881, IČODPH: SK2022138888, ďalej označované ako predávajúci.

PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je prijímanie objednávok pomocou internetu a realizácia dodávok tovaru záväzne objednaných kupujúcim.

SPÔSOB OBJEDNÁVOK INTERNETOM

Po výbere tovaru, vyplnení kontaktných údajov (ak nie ste registrovaní) a odoslaní objednávky sa Vaša elektronická objednávka stáva obojstranne záväznou v okamihu, keď taktiež elektronicky (prostredníctvom Internetu) potvrdíme jej prijatie a to na e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke. Tento tovar Vám bude dodaný podľa ďalej uvedených dodacích podmienok.

DODACIE PODMIENKY

Štandardne odosielame tovar do 3 pracovných dní. Ak sa zásielka vráti ako nevyzdvihnutá, zákazník bude informovaný a požiadaný na opätovné zaslanie. V prípade, že bude požadovať druhé zaslanie objednaného tovaru, bude mu vyfakturovaná dvojnásobná výška poštovného.

POŠTOVNÉ A BALNÉ (ODBYTOVÉ NÁKLADY)

Celková výška objednávky vč. DPH Poplatok
od do
0 € 59,49 € 5,05 €
59,50 € - 0 €

ODBER OBJEDNANÉHO TOVARU

Poštovou zásielkou - tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom prepravnej služby na adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch (registrácii) pri objednaní. Veľmi dôležité je uvedenie Vášho kontaktného telefónu.

PLATBA ZA OBJEDNANÝ TOVAR

Dobierkou - tovar Vám bude zaslaný na dobierku na adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch (registrácii) pri objednaní.

VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné podľa zákona vrátiť do 14 dní bez udania dôvodov, ak sú splnené nasledujúce podmienky: vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený, pokiaľ bol vrátený tovar zabalený do špeciálneho obalu, musí byť nerozbalený, vrátený tovar musí byť s kompletným príslušenstvom s ktorým bol dodaný, vrátený tovar musí byť so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané - záručný list, manuál atď. Vrátený tovar je potrebné zaslať ako štandardnú zásielku (nie na dobierku - nepreberáme) v uvedenej lehote (určujúci je dátum doručenia predávajúcemu).

REKLAMÁCIA TOVARU

Pre tovar zakúpený v našom internetovom obchode platí bez výnimky zákonom daná záručná lehota. Plne tiež zodpovedáme za výrobné chyby a prípadné škody vzniknuté pri dodaní tovaru. Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zákazky skontrolovať jej obsah, či je v súlade s priloženým dodacím listom či položkovou faktúrou. V prípade nesúladu môže túto zásielku odmietnuť. V prípade, že reklamácia dodávky nebude urobená najneskôr do 7. pracovného dňa, považuje sa za odsúhlasenú. Reklamácia bude potom vybavená najneskôr do 7 pracovných dní. V prípade neprevzatia zásielky musí byť vrátený aj daňový doklad.

Reklamačná adresa a osoba poverená vybavovaním reklamácií
VIRDE, spol. s r.o. Štemplovec 10 747 74 Holasovice
kontaktná osoba: Pavla Víchová, virde@virde.cz

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim. Predávajúci uchová informácie o zákazníkovi v súlade najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že: zverené osobné údaje kupujúceho použije  len za účelom dodania tovaru objednaného v našom internetovom obchode kupujúcemu, pokiaľ kupujúci sám neurčí inak zverené osobné údaje kupujúceho nepredá ani za žiadnym účelom neposkytne akejkoľvek tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, na želanie kupujúceho i bez udania dôvodu jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Viac informácií tu.